Konflikten mellan Casino Heroes och Candy Crush Saga

Att konkurrensen är tuff inom nätcasinomarknaden råder det inga tvivel om och att etablera ett välbetrott namn är inte det enklaste. Ett nätcasino som periodvis har haft det ganska turbulent minst sagt, är äventyrscasinot Casino Heroes. Redan kort tid efter etablering, då under namnet Casino Saga, lyckades detta nya spelbolag snabbt attrahera en stor skara nyfikna spelare. Tämligen omgående hopade sig mörka moln på himlen i form av en konflikt med det svenska företaget King Digital Entertainment, även känt som King. Denna framgångsrika spelutvecklare var inte särskilt förtjust över namnet på det nya nätcasinot. King hade redan kommit en bra bit på vägen i att patentskydda ordet ”Saga” som en reaktion till att skydda deras omåttligt populära spel Candy Crush Saga. Tvisten mellan de båda parterna lyckades dock mynna ut i en fredlig lösning och Casino Saga bytte odramatiskt namn till Casino Heroes utan större protester från nätcasinot.

Att byta företagsnamn är inte sällan oproblematiskt men om det var något det inte rådde brist på hos nätcasinot så var det gott självförtroende och en mycket positiv syn på framtiden. Företagets VD beskriver i en intervju att det först och främst handlar om att nå ut till sina kunder så fort som möjligt och tydligt informera dem om namnbytet. Företaget var övertygat om att de hade en produkt som deras kunder älskade och själva namnbytet blev inte särskilt smärtsamt. Det visade sig snarare att det hade motsatt effekt. Det nya namnet visade sig fungera mycket bättre på ett internationellt plan och har varit behjälpligt vid etableringar på nya spelmarknader runt om i världen. I samma intervju med nätcasinots VD förklarade han att de faktiskt inte kunde vara nöjdare med namnbytet från Casino Saga till Casino Heroes och att de inte förlorade några kunder på bytet utan att det hjälpte till att locka fler spelare. Så något som vid etableringen såg ut att sätta en käpp i hjulet hjälpte istället till med att ge casinot en rejäl extra skjuts framåt.